? Quick Search: ? ? ? Advanced Search

Preprint articles

Search By Key
Total? 42 Records? Total? 3 Pages? No.1 ? First Page Last Page Jump To Page
Article NO.TitleAuthor NameStart PageEnd PageCopy
199906135 ??
199906133 ??
199906127 ??
199906123 ??
199906119 ??
199906117 ??
19990592 ??
199905101 ??
19990484 ??
19990469 ??
19990467 ??
19970220 ??
19940234 ??
20090617 Yu Chunyan,Wang Shebin,Yin Xiaoding and Xu Bingshe ??
20090630 Zhao Yaomin,Liu Guoqun and Jiang Zhiyu ??
20090641 Li Zhihua,Wang Yanwei,Lu Jianti and Yu Qianqian ??
20091022 Wang Zhanyong,Liu Wenqing,Sui Yanli,Zhou Bangxin,Ni Jiansen and Xu Hui ??
20091215 Cheng Jiangbo,Liang Xiubing,Xu Binshi and Wu Yixiong ??
20091223 Chen Jie,Wang Yingang,Zhou Guanghong and Qi Xianjin ??
20100550 Diamond-like Carbon Thin Films Deposited on the Ti6Al4V alloy surface by Plasma Gun at an Atmospheric Pressure chen fei,zhou hai,zhang yuefei and lv fanxiu ??